Disclaimer

Deze website biedt algemene informatie over de producten en diensten van Rupro Beheer B.V. en aan haar gelieerde bedrijven. De informatie op deze website wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de(ze) website(s), applicatie(s) en andere producten, en op de lay-out en vormgeving hiervan, rusten bij RUPROBEHEER B.V. en aan haar gelieerde bedrijven. Het overnemen, exploiteren of anderszins gebruiken daarvan, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RUPROBEHEER B.V. Alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Verwijzingen en hyperlinks


Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Rokafast geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.