Offshore en petro- chemische industrieAutomotive

 ROKAFAST APELDOORN B.V.


Johannes Bosboomstraat 13

7312 LM Apeldoorn


Tel. (0031) (0)55-3574350

Fax.(0031) (0)55-3574355


info@rokafast.nl

Offshore & Petro-chemische industrie


De petrochemische industrie is de tak van industrie die zich bezig houdt met de verwerking van aardoliefracties tot diverse chemische producten. Deze bedrijven zijn allemaal geëngageerd in onderhoud, reparatie of grondige inspectie-activiteiten.


Nadat de ruwe aardolie in een raffinaderij is gesplitst in diverse fracties zoals benzine, kerosine, stookolie en nafta, vormt de petrochemische industrie de bedrijfstak die deze fracties verder verwerkt. Met name de naftafractie, maar ook aromatische verbindingen zoals tolueen, vormen de basis van tal van grondstoffen voor chemische producten zoals monomeren voor de kunststofindustrie.


Producten uit de petrochemische industrie zijn onder andere:


• Grondstoffen (monomeren) voor polymeren zoals polyetheen en polypropeen

• Grondstoffen voor de farmaceutische industrie

• Grondstoffen voor wasmiddelen

• Grondstoffen voor kunstvezels

• Grondstoffen voor synthetisch rubber


Offshore is de aanduiding van activiteiten die plaatsvinden op enige afstand van de kust, meestal gericht op exploratie en winning van olie en gas, maar in toenemende mate ook van windenergie en aquacultuur. Het is onder te verdelen in een mijnbouwdeel met olie- en gasplatforms en een maritiem deel, zoals duikondersteuningsschepen, platformbevoorradingsschepen, pijpenleggers en kraanschepen. De offshore begon vlak na de Tweede Wereldoorlog, aanvankelijk vooral in de Golf van Mexico in ondiep water. Tegenwoordig vindt onder druk van de afnemende beschikbare hoeveelheid olie dicht bij de kust een verschuiving plaats naar diep water.


Onder offshoretechniek wordt verstaan het ontwerpen, construeren en plaatsen van kunstwerken die dienstdoen bij industriële processen of publieke voorzieningen en de exploratie en winning van olie en gas op zee. Helpdesk


Deskundige helpdesk nodig bij

het kiezen van producten?

 

Bel 055-3574350

werkdagen van 8:00-17:00 uur

Rokafast Apeldoorn B.V.        Johannes Bosboomstraat 13               7312LM Apeldoorn                        Tel.(0031)(0)553574350                            KvK-nr 08209767   

BTW-nr NL821444104B01     Rabobank:NL98RABO0170205258       ING bank:NL14INGB0658044761   Rokafast B.V. verkoopt enkel aan bedrijven. © 2018 Rokafast